Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2019

Městská knihovna Litvínov se ohlédla za minulým rokem

Monday, January 28, 2019, 10:25 AM

Litvínovskou knihovnu navštívilo za minulý rok celkem 50 000 lidí.

To je skutečně vysoké číslo, uvážíme-li, že v rámci celé republiky zaznamenáváme v posledních letech spíše pokles čtenářské návštěvnosti. V průměru to měsíčně činí 4 166 návštěvníků, přičemž například po uzavírce v červenci přišlo jen v jednom dni 468 čtenářů. Byl také zaznamenán nárůst nově zaregistrovaných čtenářů, a to o 30 % oproti roku 2017.  Z knihovního fondu, který obsahuje 80 000 jednotek, si pak čtenáři vybrali necelých 100 000 výpůjček domů a 9 400 si přečetli přímo v knihovně.  Výrazný nárůst byl zaznamenán i u elektronických knih (129 e-výpůjček).  A aby bylo z čeho vybírat, je třeba doplňovat knihovní fond, do nějž během roku 2018 přibylo 3 694 novinek. Pokud i přesto čtenář svou knihu ve fondu nenajde, může využít tzv. meziknihovní výpůjční službu. V rámci těchto výpůjček pak knihovna zajistila 155 knižních dokumentů z jiných knihoven. Knihovníci dále přijali přes 1180 elektronických žádostí o prodloužení výpůjční lhůty a kromě běžné pomoci čtenářů vyřídili kolem 100 on-line dotazů. Knihovna také nabízí ve svých studovnách přístup k internetu, tisk a skenování dokumentů, kroužkovou vazbu, laminování a balení knih. Tyto služby využilo v minulém roce 8 800 uživatelů z řad čtenářů i široké veřejnosti, z toho jen internet přes 3 500 uživatelů. „Ačkoli udržujeme dobrý standard ve výpůjčních a informačních službách, jsme rovněž komunitní centrum. Klíčoví jsou pro nás návštěvníci kulturních, vzdělávacích a informačních akcí.  Na 513 akcí k nám zavítalo přes 24 000 návštěvníků z řad dětí, mládeže, dospělých i seniorů,“ sdělila Michaela Hrabinská, vedoucí oddělení pro dospělé. Za dospělé oddělení dále zmínila velmi úspěšnou podzimní burzu knih, jednu z nejoblíbenějších tradičních akcí Tvoříme bez talentu, autorské čtení Terezy Brdečkové a Jiřího Brdečka, besedu astronoma Petra Horálka a velmi zajímavý cyklus přednášek regionálních autorů k 100. výročí České republiky. Pan Hrabák a Bartoníček působili jako magnet a přilákali přes 80 lidí. Doslova ve švech praskala knihovna u druhého vánočního jarmarku. V případě seniorských návštěvníků se může knihovna pochlubit účastí 2 000 seniorů na celkem 95 kulturních a vzdělávacích akcích. Pro ně byl uspořádán slavnostní koncert na zámku, dále proběhla oslava 15 let práce se seniory v Café baru Citadela a navíc i udílení certifikátů úspěšným absolventům Univerzity volného času v ZUŠ Litvínov. Dětské oddělení knihovny pro své mladé návštěvníky připravilo dohromady 277 různých hravých aktivit, besed a lekcí informačního vzdělávání pro mateřské i základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 5 105 dětí. Pro rodiče a odborníky byla určena přednáška MUDr. Dernerové, která zdůraznila prospěšnost a nutnost čtení pro budoucí vývoj dětí, neboť všeobecně narůstá počet dětí, které mají sníženou schopnost komunikace. A nejen proto se knihovna přihlásila do mezinárodního projektu Bookstart, v českém pojetí S knížkou do života, zaměřeného na rozvíjení čtenářské gramotnosti od útlého věku. V listopadu knihovnu již tradičně rozburácel dětským smíchem známý ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. Od podzimu zavedl nový vedoucí dětského oddělení menší hravé aktivity pro děti na každý týden, od výroby netopýrů po hru „Seřež svého knihovníka“ na Xboxu. „Velký úspěch jsme slavili s akcí Výroba nechutných slizů, na kterou přišlo téměř 80 dětí a proběhlo 17 nových nebo obnovených dětských registrací. Může se zdát, že tyto akce nemají s knihovnou nic společného, ale opak je pravdou. Například tato akce dovedla do knihovny mnoho dětí, které by jinak nepřišly. Cest ke čtení je mnoho a pro některé děti je právě tohle jedna z nich,“ říká Vladimír Kraft, vedoucí dětského oddělení.

K minulému roku se pak vyjádřila paní ředitelka Marcela Güttnerová: „Celorepublikovým trendem je bohužel pokles čtenářů a výpůjček, ale my se přesto držíme dlouhodobě v plusových číslech i přesto, že minulý rok byl velmi náročný z hlediska příprav na rekonstrukci skladových prostor, práce s knižním fondem a personální obměny zaměstnanců. Velmi si vážím práce a nadšení našich knihovníků a neméně pak každého čtenáře či návštěvníka, který nám zůstává věrný.“

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/699

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 11 a 12 - 17
Tuesday
8 - 11 a 12 - 17
Wednesday
13 - 17
Thursday
8 - 11 a 12 - 17
Friday
8 - 11

Log-in

Log-in to reader's account

About this website