Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2011

Prvňáčci dostali od knihovny k vysvědčení i knihu

Thursday, April 7, 2011, 9:40 AM

Litvínov/Městská knihovna Litvínov se zapojila do projektu Knížka pro prvňáčka, a tak na konci školního roku rozdala prvňáčkům knížky.

Na konci školního roku rozdala litvínovská knihovna bezmála 80 žáčkům z prvních tříd Základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově společně s vysvědčením čerstvě vydané knihy. Tyto knihy, Zmizelá škola od Daniely Krolupperové a Legrační dům od Jiřího Fixla, vznikly speciálně pro projekt „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Tento projekt je organizován Ústavem pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogickou knihovnou Komenského a je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště. Děti z prvních tříd proto pravidelně navštěvovaly knihovnu a seznamovaly se tu s knihami a s četbou. Odměnou za jejich účast a práci při besedách jim byla právě jedna ze zmíněných knih. „Věříme, že jsme dětem nejen udělaly radost, ale zároveň si četbou nové knížky budou moci osvěžit to, co se v první třídě a v knihovně naučily,“ říká Blanka Beranová, organizátorka projektu. „Přejeme krásné prázdniny a těšíme se zase na další setkání v dalším ročníku Knížky pro prvňáčka,“ dodává Beranová.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Iva Freibergová
e-mail: freibergova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

  1. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7001&y=2010&ida=449
  2. www.npkk.cz/knizka-pro-prvnacka

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/159

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 18
Tuesday
8 - 17
Wednesday
13 - 18
Thursday
8 - 17
Friday
8 - 16

About this website