Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2011

Rytíři pasovali prvňáčky na čtenáře

Wednesday, April 13, 2011, 10:01 PM

Litvínov/Městská knihovna Litvínov pozvala žáky 1. tříd jazykové školy na 6. ročník slavnostního Pasování prvňáčků na čtenáře v podání skupiny historického šermu Briganti. Přes dvě stovky návštěvníků zaplnilo Citadelu.

Litvínovská knihovna završila dlouhodobé čtenářské projekty slavnostním Pasováním prvňáčků na čtenáře. Žáci všech 1. tříd jazykové školy pravidelně navštěvovali knihovnu od začátku školního roku a spolupracovali na celostátních projektech, které organizuje Národní pedagogická knihovna Komenského. Děti se zapojily do akce Celé Česko čte dětem, kdy známkovaly své rodiče za čtení pohádek a společně s nimi vyplňovaly čtecí deníčky. Z každé třídy byl vyhodnocen žák s největším počtem čtecích záznamů. Trojice vítězů dostala za odměnu knížku a balíček sladkostí. Cílem dalšího projektu s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, jehož se děti zúčastnily, byl rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí městskou knihovnu. Při slavnostním Pasování nastoupily všechny děti na pódium velkého sálu v Citadele a složily slib. Přislíbily, že se ke knížkám budou vždy chovat s úctou, budou je opatrovat jako nejvzácnější poklady a o prázdninách si určitě přečtou jednu knihu. „Děti pak hlasitě přivolaly rytířskou rodinku v plné zbroji. Každého prvňáčka slavnostně pasoval velký i malý rytíř mečem na rameno“ říká organizátorka projektu Blanka Beranová. „S herci skupiny historického šermu BRIGANTI spolupracujeme již šestým rokem. Letos byl milým zpestřením šestiletý rytíř, který, ač ještě nečtenář, pasoval klečící adepty do řádu čtenářského“ říká s úsměvem ředitelka knihovny Marcela Gűttnerová. Děti obdržely pamětní certifikát, knížku jako dárek od knihovny a čtenářskou placku. Závěrečnou tečkou programu bylo vystoupení žáků dramatického oboru ZUŠ Litvínov. Na novopečené čtenáře se již těší knihovnice dětského oddělení.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Marcela Gűttnerová
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

  1. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7000&y=2011&ida=478
  2. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7001&y=2010&ida=449
  3. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7001&y=2010&ida=447
  4. www.npkk.cz/

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/145

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 18
Tuesday
8 - 17
Wednesday
13 - 18
Thursday
8 - 17
Friday
8 - 16

About this website