Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Press release

Show the news headlines - archive of the year 2011

V litvínovské knihovně skončily oslavy svátku čtenářů

Monday, April 4, 2011, 1:33 PM

Litvínov/V Městské knihovně Litvínov skončil Březen – měsíc čtenářů. Přinesl litvínovským čtenářům i nečtenářům různorodou nabídku akcí a soutěží.

Městská knihovna Litvínov se tradičně zúčastnila celostátní kampaně s názvem Březen – měsíc čtenářů 2011. Tu vyhlašuje svaz knihovníků a informačních pracovníků. V centru zájmu byl čtenář a čtení ve všech jeho formách. „Naše knihovna nabídla k příležitosti této kampaně řadu akcí. Naším cílem bylo přilákat veřejnost do knihovny a zároveň je v rámci besed seznámit s knihami, čtenářstvím obecně a stejně tak i umožnit setkání se spisovateli,“ říká Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny. V dětském oddělení po celý měsíc probíhala akce s názvem „Upeč si příběh“. Děti měly příležitost podílet se na tvorbě příběhu. Kdokoli mohl navázat na předchozí text a připojit své pokračování. „Nakonec nám v rámci knihovny a webíku vznikl pěkný a poměrně dlouhý až pohádkový příběh. Jsme rádi, že se zúčastnily i některé třídy litvínovských škol. Příběhy vystavíme a zveřejníme i elektronicky,“ říká spokojeně knihovnice dětského oddělení. Vedle tradičních besed se školami pokračovaly i rozběhnuté projekty na podporu čtenářství, jako je Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a cyklus s názvem Za pohádkou do knihovny. Knihovnu také navštívila spisovatelka dětských knížek Martina Drijverová. Ta si pro bezmála 50 žáků třetích tříd ZŠ Hamr připravila besedu o svých knihách a autorské čtení z jedné z nich – ze Sísy Kyselé. Čtenáři z dospělého oddělení měli zase možnost vyzkoušet si práci knihovníka a odečíst si knihy ze svého konta. Mohli se také zúčastnit miniankety „Na pustý ostrov si vezmu knihu …“. Překvapivě nejvíce čtenářů by si na pustý ostrov vzalo Bibli. Vedle toho probíhalo i hlasování Magnesia Litera. Zde se hlasovalo o nejoblíbenější knihu vydanou v roce 2010. V souvislosti s Magnesií Literou byly také v prostorech knihovny vystaveny knihy nominované do této ankety. Knihovna nezapomněla ani na seniory. Ti absolvovali další besedy v rámci Univerzity volného času. Mimoto jim knihovna nabídla i dvě dopolední setkání, při nichž se četly citáty a bonmoty o knihách a čtenářích. Povídalo se o knihomilství a exlibris nebo se psal literární test. V rámci obou oddělení měli čtenáři i nečtenářská veřejnost možnost využít 30 minut internetu zdarma. Této nabídky využilo více než 200 zájemců. Jako dárek od knihovny dostal každý nově registrovaný čtenář od 1. do 11. 3. bezplatnou registraci do konce roku. Tradičně také probíhala 14 denní „Amnestie upomínek“. Tu využilo 70 čtenářů, kteří bez postihu přišli vrátit knihy, u nichž naskočila upomínka. V březnu odstartovala také fotografická soutěž s názvem „Zaostřeno na čtenáře“. Ta bude probíhat až do září. Stačí, když zájemci doručí do knihovny své fotografie osob čtoucích nebo zahloubaných ať na obvyklých, nebo netradičních místech. V listopadu bude z došlých fotografií uspořádána výstava a z vybraných vznikne kalendář na rok 2012. Březen – měsíc čtenářů pak završila litvínovská knihovna Nocí s Andersenem. „Jsme s uplynulým měsícem velmi spokojeni. Myslíme si, že všechny proběhnuvší akce byly úspěšné. Svědčí o tom i celková návštěvnost, která jenom za březen vyšplhala až na 3000 návštěvníků,“ říká ředitelka knihovny.

Za tuto zprávu zodpovídá:
Iva Freibergová
e-mail: freibergova@knihovna-litvinov.cz

Supplements

  1. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7000&y=2011&ida=469
  2. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7000&y=2011&ida=466
  3. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7000&y=2011&ida=473
  4. www.knihovna-litvinov.cz/akce.php?sub=7000&y=2011&ida=475

Městská knihovna Litvínov
Soukenická 982, Litvínov, 436 01
telefon: 476 111 373
mobil: 603 831 042
IČ: 70226369
e-mail: info@knihovna-litvinov.cz
web: http://www.knihovna-litvinov.cz
Facebook: http://www.knihovna-litvinov.cz/facebook
Instagram: https://www.instagram.com/knihovnalitvinov
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuHU_irIpvQLYCtjuVSb6SQ/videos

ředitelka knihovny
Mgr. Marcela Gűttnerová
604 588 453
e-mail: guttnerova@knihovna-litvinov.cz

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://knihovna-litvinov.cz/tiskova-zprava/140

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 18
Tuesday
8 - 17
Wednesday
13 - 18
Thursday
8 - 17
Friday
8 - 16

About this website