Litvínov City Library

Litvinov City Library is a public library. Its purpose is to enable the equal access to information and cultural values for all citizens. This information and these values are contained in the book stock and information database of the library. The library promotes knowledge from all branches of science, technology, culture and art. It helps to improve the citizens' general and professional knowledge.

Jazyk / Sprache / Language

Basic operations of webside

Activities
Current activities and events
MKL TV
MKL TV - Městská knihovna Litvínov
Facebook knihovny
Facebook knihovny
Prolongation of loan
Prolongation of loan period
On-line catalogue
Entry the catalogue
Photo gallery
Photos from our library

Infomail about new activities of the library

Sociální sítě

Sledujte dění v knihovně prostřednictvím Facebooku, Instagramu a YouTube.

Facebook Instagram
YouTube RSS

Mission of the library

Vision
Podporujeme čtenářství, jsme místem vzdělávání, kultury, prožitků a setkávání. Jsme přirozenou součástí Vašeho života.
Motto
"We give advice, we find, we entertain, we wrap! "
Mission
Posláním naší komunitní knihovny je zprostředkování a zpřístupnění vzdělání bez bariér, rovný přístup k informacím a kultuře s důrazem na propagaci etických hodnot.

Biblioweb 2012

Logo Biblioweb 2012

Městská knihovna Litvínov získala 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové prezentace knihoven Biblioweb 2015 v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené, 2. místo v kategorii knihoven v obcích od 15 do 30 tisíc obyvatel a 3. místo v absolutním pořadí bez rozlišení kategorií knihoven.

City Library Litvinov was in the Mirror Chapel of Klementinum officially awarded the Ministry of Culture Library of the Year 2013 in the category of 'significant achievement in the provision of public library and information services' for modernization of space and creative approach to the development of community libraries.

Lessons for 6th-9th grade of elementary school

6. - 9. grade - Jan Ámos Komenský

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na práci s informacemi a různými informačními zdroji (od internetu po komiks).

Contents:
Interaktivní lekce, v níž žáci nahlédnou života Jana Ámose Komenského. Při hledání odpovědí na zadané otázky získají více než základní znalosti o osobnosti učitele národů a o době, ve které tento velikán žil. Žáci si budou informace sami získávat a společně interpretovat pro lepší pochopení souvislostí a významu Jana Ámose Komenského. Lekce má různé stupně obtížnosti, podle věku a zájmu, a bude v ní využito mnoho doprovodných ukázek (komiks, komiksová výstava, audiokniha).
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
rozlišování informací a jejich srovnání, historie
Time:
90 minutes

6. - 7. grade - Děti a mládež v kyberprostoru

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež.

Contents:
Na sociálních sítích v dnešní době je úplně každý - nehledě na věk. Proto se tato lekce zaměří právě na ně. V čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Děti se seznámí s pojmy jako kyberstalking nebo kybergrooming. Dozví se, které informace je vhodné sdělovat a které ne. Zároveň nabídne populárně naučná videa k tématu.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

6. - 7. grade - Svět kolem nás

Lekce zaměřená na naše dopady na svět kolem nás i ve vzdálenějších částech naší planety.

Contents:
Opravdu známe svět, který nás obklopuje? Jak vypadají vzdálenější kouty našeho světa, příroda a oceány nejde vidět na první pohled, proto se v této lekci podíváme hlouběji do životního prostředí, naučíme se třídit odpad a zjistíme, jaký dopad má naše chování na svět kolem nás.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

6. - 9. grade - Konspirační teorie

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na jedny z nejznámějších konspiračních teorií a hledání pravdy.

Contents:
Je Země kulatá nebo placatá? Je očkování prospěšné nebo způsobuje autismus? Bylo 11. září útokem teroristů anebo to naplánovala americká vláda? Každá konspirační teorie bude představena s argumenty pro a proti a následným "vyvrácením" (Konspirační teorie se nedá spolehlivě vyvrátit díky stylu její argumentace). Lekci doprovodí krátké dokumenty a skupinová práce.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

6. - 9. grade - Můžeme věřit internetu?

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na internet jako zdroj informací.

Contents:
Během lekce se děti seznámí se základními pojmy jako jsou FAKE NEWS nebo HOAX. Na několika zajímavých příkladech se dozvědí, jak podobná nepravdivá sdělení vznikají a jak je odhalit. Velká část bude věnována práci s informacemi a jejich ověřování. Vše samozřejmě zábavnou formou.
Lektor:
Michaela Musialová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Sherlock Holmes a skandál v Litvínově

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na práci s textem, orientaci v knihovním fondu a vyhledávání knih pomocí online katalogu.

Contents:
Žákům bude představena literární postava Sherlocka Holmese prostřednictvím jedné z dalších fiktivních postav „samotné Irene Adlerové“, která je bude také provázet celou lekcí. Sama se vyjádří ke své údajné roli v případu Skandál v Čechách, který se tak přenese do Litvínova. Na základě textu z knihy Studie v šarlatové, se kterým se ve skupinkách žáci seznámí, se pokusí o vlastní charakteristiku detektiva. Společně pak budou pátrat po knihovnickém fantomovi. Díky stopám uloženým v knihách, které budou mít za úkol podle seznamu vyhledat, dojde k jeho odhalení.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Učení není mučení

Informational and educational lessons

Seznámení se s technikami usnadňujícími proces učení a zapamatování.

Contents:
Praktické ukázky různých technik učení a práce s pamětí. Žáci zjistí pomocí testu své vlastní predispozice a tím vhodný učební styl. Ve skupinách se seznámí s odborným textem, který se obsahem vztahuje k tématu lekce. Učí se v něm orientovat a vyhledávat podstatné informace. V průběhu lekce pracují samostatně ve skupinách s tištěnými materiály a vzory.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Related topics, competences:
kompetence k učení a sociální a personální
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Mytologie

Informational and educational lessons

Doplňková lekce k hodinám literatury a dějepisu.

Contents:
Společně s žáky se seznámíme s vybranými příběhy světových mytologií a pokusíme se zjistit, zda má mýtus co říci i současnému modernímu člověku. Hravou formou nahlédneme mýtus coby zdroj cenných informací a univerzálních témat.
Lektor:
Bc. Silvie Knolová
Time:
90 minutes

8. - 9. grade - Jak na knížku?

Informational and educational lessons

Lekce zaměřená na metody pro práci s textem a hlavními postavami, na seznámení s různými druhy knih a informačními zdroji na internetu.

Contents:
Je velké množství metod a ještě větší množství knih a příběhů. Jak ale na knížku snadno a lehce? Během lekce si projdeme různé typy knížek, ukážeme si, kde hledat na internetu užitečná videa a podíváme se i do on-line katalogu naší knihovny. Navíc si na příkladu knihy Stařec a moře (případně Romeo a Julie) vyzkoušíme dvě jednoduché metody, jak si zpracovat téměř jakoukoli knihu, kterou žáci budou číst na základní či střední škole. A když zbude čas, projdeme se po knihovně a jejích zákoutích.
Lektor:
Bc. Michaela Hrabinská
Related topics, competences:
hledání relevantních informací; práce s textem, internetem, audioknihou; porozumění textu a dávání informací do souvislostí; český jazyk a literatura.
Time:
90 minutes

Update:Friday, August 21, 2020, 12:34 PM

QR code

QR code containing a link to the current page

Current www address of this website:
https://knihovna-litvinov.cz/pro-skoly/besedy-pro-2-stupen

The QR code can be used to quickly store a reference to the current web address. Just scan it into a suitable mobile application. For more information on QR codes, see Wikipedia.

Today's smartphones already often have built-in support for QR code from the manufacturer. Otherwise, you must install the necessary software. Suitable for mobile applications processing QR code example. Seznam.cz QR čtečka or QuickMark. However, there are many others.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Business hours

Adult and Children Department

Monday
8 - 11 a 12 - 17
Tuesday
8 - 11 a 12 - 17
Wednesday
13 - 17
Thursday
8 - 11 a 12 - 17
Friday
8 - 11

Log-in

Log-in to reader's account

About this website